Koloběh vody v přírodě

Obrázek kontaminace vody

Bez vody by neexistoval život na Zemi...

Vody z oceánů, jezer a řek byly vždy opakovaně čisté a filtrované. V minulosti se příroda o kvalitní vodu starala sama... Když se voda vypařuje a stoupá k nebi v podobě páry, je ve své nejčistší podobě. Ale jakmile spadne na zem jako déšť nebo sníh, vydává se na cestu do Vašeho domova a začíná sbírat nečistoty. Tehdy začínají časté problémy s vodou,  voda je tvrdá, kyselá, železitá, zapáchající, chuťově nepříjemná, zakalená, znečištěná.

Bohužel působení lidské činnosti vede ke znečištění vody různými produkty moderní civilizace, obrovským množstvím umělých chemických látek, které se dostávají do podzemních vod.
Voda by se tedy měla "léčit" ! 
Znečištěná voda se proto stává  naprosto nevhodnou pro lidskou spotřebu a musí se čistit a dále upravovat, aby vhodnou byla!

Kvalita vody je různá, a proto je potřeba udělat její chemický i bakteriologický rozbor!

Vodárenské společnosti, které dodávají vodu do Vašich domovů a podniků, řeší  její úpravu pod odborným dohledem, aby zajistily dodávky pitné vody v souladu s nejpřísnějšími hygienickými normami. Jde např. o zničení nežádoucích bakterií ve vodě, na které používají bohužel i toxické látky, jako třeba chlór, který má navíc nepříjemnou chuť i zápach.

Vysoká tvrdost vody, která se v našich  zeměpisných šířkách vyskytuje, a která mimo jiné postupně poškozuje Vaše domácí zařízení a spotřebovává nadměrné množství energie, tak tu si musí každý spotřebitel vody řešit sám!

Máme pro Vás řešení!

  • změkčovač vody do domácnosti nebo i do firmy přináší ideální řešení problémů s vodou různého stupně tvrdosti, voda je měkká, jasná, čistá, snadno dostupná, jednoduše teče z Vašeho kohoutku! Jak prosté!