Úvodní informace

Průmysl a úprava vody

Změkčování vody průtokem přes katexový iontoměnič je proces, při kterém dochází k odstraňování vápenatých a hořečnatých iontů z vody. Vápník a hořčík vytvářejí pevné usazeniny, tzv. „vodní kámen“, na všech vodou smáčených plochách, hlavně však na teplosměnných plochách zařízení. Dochází tak ke vzniku těžko odstranitelných usazenin snižujících životnost!

Průmysl má ve svých oblastech různé specifické požadavky na kvalitu vody, na její parametry a vlastnosti, proto vždy k těmto zakázkám přistupujeme individuálně. Opíráme se o zkušenosti odborníků společnosti EcoWater Systems a jejich dlouholeté výrobní tradice.

Dodáváme úpravny vody pro různá odvětví průmyslu: potravinářský, chemický, tiskařský, energetický, výrobní a další. Dále také pro výtopny, kotelny atd.

Automatické změkčovače vody EcoWater Systems jsou v západních zemích běžně využívány v domácnostech, v energetice pro dopouštění vody do topných a chladících systémů, v gastronomických provozech, v kavárnách, v pekárnách, v prádelnách a drobném průmyslu.

Změkčovače vody EcoWater Systems jsou spolehlivá a kvalitní zařízení. Jsou zcela automatické, vyžadují pouze pravidelné doplňování regenerační soli. Řídící jednotka změkčovače průběžně sleduje spotřebu vody a v závislosti na těchto údajích samostatně plánuje proces příští regenerace.

Takto je maximálně zajištěn ekonomický provoz!