Proč pít vodu z vodovodu?

Několik důvodů, proč pít vodu z vodovodu!

Pitná voda z kohoutku má oproti balené vodě mnoho výhod, například:

  • 1 litr vody z vodovodu je přibližně 100krát levnější než 1 litr balené vody 
  • zdravotně nezávadná voda podléhá častější a v některých parametrech i přísnější kontrole kvality a o kvalitě vody ve veřejném vodovodu máte právo být informováni, a to v úplném rozsahu všech parametrů daných platnou legislativou na rozdíl od balené vody, která má na obalu vypsán jen výběr malého počtu parametrů
  • kvalita vody z vodovodu je zcela srovnatelná s balenou vodou a v mnoha případech je voda z vodovodu kvalitnější než voda balená díky nižšímu obsahu minerálních látek méně zatěžuje naše ledviny

  • je vždy čerstvá a je u Vás doma optimálně uchovaná v chladu a temnu ve vodovodním potrubí
  • šetříte přírodu, a proto odpadá nákladná přeprava kamiony a potřeba kvalitního skladování, a pak následné likvidace neekologického odpadu
  • vážíte si svého zdraví a času, protože nenosíte v rukách těžké balíky vody
  • nemusíte chodit vracet plastové obaly od vody